Terms of contract
1. A szerződés a Megrendelőlapon feltüntetett cég (továbbiakban Megrendelő) és az ECON Company Limited (Székhely: Rooms 2006-8 20/F Two Chinachem Exchange Square 338 King’s Road North Point HK / VAT ID: HK61201342), továbbiakban Szolgáltató között jön létre.

2. A Megrendelőlapot kitöltő személy kijelenti és szavatolja, hogy a Megrendelőlapon feltüntetett cég képviseletére jogosult.

3. A Megrendelőlapot kitöltő személy kijelenti és szavatolja, hogy a feltüntetett bruttó vételárat a megrendelést követő 5 naptári napon belül a Szolgáltató részére banki átutalással teljesíti.

4. Szolgáltató a szolgáltatási díj beérkezése után Alap csomag esetén 20 db,  Intenzív csomag esetén 50 db, Kampány csomag esetén 100 db apróhirdetés kihelyezését vállalja.

5. A Szolgáltató a hirdetések tényleges kihelyezése előtt legfeljebb 7 naptári nap előkészületre van szüksége (többek között, de nem kizárólag: a hirdetések megfogalmazásához, az apróhirdetési oldalakon történő regisztrációkhoz, a szükséges e-mail címek létrehozásához). A vállalási határidő a szolgáltatási díj bankszámlára érkezésétől számítva 7 naptári nap.

6. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatást a legjobb tudása szerint elvégzi.

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezései az irányadók.

8. Jelen szerződést a Felek átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,  jóváhagyólag elfogadták.

9. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.
For using all the features of my site please accept the cookies.
Accept