Szerződési feltételek
1. A szerződés a Megrendelőlapon feltüntetett cég (továbbiakban Megrendelő) és az ECON Company Limited (Székhely: Rooms 2006-8 20/F Two Chinachem Exchange Square 338 King’s Road North Point HK / VAT ID: HK61201342), továbbiakban Szolgáltató között jön létre.

2. A Megrendelőlapot kitöltő személy kijelenti és szavatolja, hogy a Megrendelőlapon feltüntetett cég képviseletére jogosult.

3. A Megrendelőlapot kitöltő személy kijelenti és szavatolja, hogy a feltüntetett bruttó vételárat a megrendelést követő 5 naptári napon belül a Szolgáltató részére banki átutalással teljesíti.

4. Szolgáltató a szolgáltatási díj beérkezése után Alap csomag esetén 20 db,  Intenzív csomag esetén 50 db, Kampány csomag esetén 100 db apróhirdetés kihelyezését vállalja.

5. A Szolgáltató a hirdetések tényleges kihelyezése előtt legfeljebb 7 naptári nap előkészületre van szüksége (többek között, de nem kizárólag: a hirdetések megfogalmazásához, az apróhirdetési oldalakon történő regisztrációkhoz, a szükséges e-mail címek létrehozásához). A vállalási határidő a szolgáltatási díj bankszámlára érkezésétől számítva 7 naptári nap.

6. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatást a legjobb tudása szerint elvégzi.

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezései az irányadók.

8. Jelen szerződést a Felek átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,  jóváhagyólag elfogadták.

9. Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.
Oldalam teljes-körű használatához kérlek engedélyezd a sütiket (cookie).
Elfogadom